Restaurering

Restaurering av forhuden er et begrep som brukes for å beskrive prosessen med å gjenvinne en mans forhud som har blitt omskåret tidligere. Når huden strekkes utover den fysiologiske grensen, aktiveres mekaniske transduksjonsveier. Dette fører til cellevekst så vel som til dannelse av nye celler (https://en.wikipedia.org/wiki/Tissue_expansion). Ved å legge spenning på den gjenværende huden over en periode vokser nye hudceller og hudlengden øker. Omskjæring kirurgi fjerner dessverre frenarbåndet, det rillede båndet og hele eller deler av frenulumet. Selv om forhudsrestaurering ikke kan erstatte disse manglende strukturene, kan forhudsrestaurering skape slapp hud som vil dekke og beskytte glanset fra å bli keratinisert akkurat som den opprinnelige forhuden.

Forhudrestaurering har blitt utført av menn over hele verden i godt over et tiår, og populariteten fortsetter å vokse. Det er flere måter å gjenopprette forhuden, inkludert manuelle metoder, men dette kan være tidkrevende og være upraktisk; Derfor har restaureringsinnretninger for enkelhets skyld blitt veldig populære de siste årene.

Det har vært noen diskusjoner om restaureringsfora som i lite antall tilfeller har forhudsrestaurering resultert i Peyronies sykdom. Denne koblingen, selv om den ikke er bevist, er absolutt mulig, da Peyronies sykdom kan være forårsaket av mikro-traumer i tunica albugina og kan skyldes ekstreme nivåer av spenning på penis. Vi har ingen erfaring med denne tilstanden, men vi foreslår at enhver forhudsgjenoppretting påføres i jevnt tempo over en gradvis periode. Hvis du er bekymret eller er i tvil, vennligst kontakt lege.

Restaureringsfordeler

En naturlig penis

For mange omskårne individer føles deres penis ufullstendig og unaturlig. En omskåret penis består av eksponerte glans og ofte et stygt arr som følge av operasjonsprosedyren. 'Kvaliteten' av dette arr vil avhenge veldig av kirurgens omsorgsnivå når han utfører operasjonen. Bruk av enhetene våre vil bidra til å få en penis med naturlig utseende med tildekket glans og tildekking av skjemmende arr til penissjakten. Individer som helhet får også betydelige positive psykologiske effekter.

Økning i seksuell intensitet

Mange personer som har gjenopprettet forhuden, rapporterer at sex er mye bedre for dem. Glans og indre forhuden er slimhinner som utsettes permanent når en person blir omskåret. Siden glans og indre forhuden er følsomme og lett stimuleres, utvikler kroppen et ujevnt lag for å isolere nervene, noe som resulterer i redusert følsomhet. Personer som gjenoppretter forhuden, rapporterer en økning i følsomhet og som et resultat en økning i intensiteten til orgasmene de opplever.

Bedre sex

En rapport med tittelen Effektene av mannlig omskjæring på kvinnelig opphisselse og orgasme produsert tilbake i 2003, viste at omskjæring kan forverre kvinnens vaginale tørrhet under samleie. Rapporten uttalte også at kvinner som hadde opplevd sex med omskårne og intakte menn, foretrakk intakte menn i forholdet 8,6 til 1. 85,5% av kvinnene rapporterte også at de mest sannsynlig ville oppleve en orgasme med en genetisk intakt mann. Menn som gjenoppretter forhuden rapporterer også at partneren deres opplever mindre ubehag etter samleie og kunstig smøring ikke lenger er nødvendig.